Około trzech czwartych ludności świata posługuje się co najmniej dwoma językami.

Posługiwanie się więcej niż jednym językiem otwiera szeroki wachlarz zajęć społecznych i poszerza horyzonty.

Ubiegając się o miejsce w szkole dla swojego dziecka, warto rozważyć korzyści, jakie edukacja w języku walijskim może zaoferować.

Rada okręgu hrabstwa Wrexham dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dobrą jakość edukacji i równość dostępu w wybranym języku narodowym.

Ściśle współpracujemy z licznymi partnerami i zainteresowanymi stronami w celu dalszego podnoszenia standardów w zakresie umiejętności czytania, pisania oraz liczenia, a także w celu zwalczania wpływu ubóstwa na osiągnięcia edukacyjne.

Przygotowaliśmy broszurę zawierającą dalsze informacje na temat zalet edukacji dwujęzycznej. 

Broszura ta stanowi przewodnik dotyczący zalet dwujęzyczności, obala niektóre mity, przedstawia studia przypadków, a także zawiera wskazówki dotyczące innych zasobów i organizacji zajmujących się językiem walijskim.

Przygotowaliśmy również film oparty na studium przypadku (poniżej), który przedstawia korzyści płynące z edukacji walijskiej.

Wiodący radny ds. Edukacji, Cllr Phil Wynn, powiedział: Ubieganie się o miejsce w szkole dla dziecka jest ważną częścią ich drogi edukacyjnej. Przed podjęciem decyzji o tym, czy wolisz, aby twoje dziecko było dwujęzyczne, warto zajrzeć do broszury, którą przygotowaliśmy.

 

Wiodący radny ds. obywatelskich – społeczności, partnerstwa ochrony publicznej i bezpieczeństwa społecznego, Cllr Hugh Jones, który jest odpowiedzialny za język walijski powiedział: Edukacja w języku walijskim to umiejętność, która może zapewnić twojemu dziecku przewagę konkurencyjną na całe życie.