Push notifications

Defnyddio Chrome, Safari neu Android?

Danysgrifiwch am hysbysiadau awtomatig – a dderbyniwch neges byr i’ch ffôn neu’ch porwr bob amser yr ydym yn postio erthygl newydd.

Using Chrome, Safari or Android?

Subscribe to push notifications – and get a little message to your phone or browser every time we post a new article.

CARTREF BACK TO HOME


Sut i roi stop ar hysbysiadau gwthio (how to unsubscribe – scroll down for English)

Dilynwch y camau hyn:

1. Ar y ddyfais yr ydych yn derbyn yr hysbysiadau gwthio arni (e.e. ffôn symudol) a’r porwr yr ydych yn arfer ei ddefnyddio (e.e. Chrome) ewch i news.wrexham.gov.uk.

2. Cliciwch neu tapiwch yr eicon ‘cloch’ bach ar waelod y sgrin ar yr ochr chwith (efallai y bydd yn rhaid i chi sgrolio i lawr ychydig cyn i chi weld y gloch).

Push notification bell

3. Ar ôl clicio ar y gloch bydd neges yn ymddangos yn rhoi opsiwn i chi ddad-danysgrifio (unsubscribe).

Unsubscribe from push notifications

Ar ôl gwneud hyn ni ddylech dderbyn rhagor o hysbysiadau yn y porwr hwn ar y ddyfais hon.

Os ydych wedi tanysgrifio gan ddefnyddio porwyr neu ddyfeisiadau eraill, bydd angen i chi ddilyn y camau hyn eto ar y porwyr/dyfeisiadau hynny.


How to unsubscribe from push notifications

You can unsubscribe by following these steps:

1. Go to news.wrexham.gov.uk using the device you receive notifications on (e.g. mobile), and using the browser that you normally use (e.g. Chrome).

2. Click or tap on the little ‘bell’ icon on the bottom left-hand side (you might have to scroll down a little bit for it to appear).

Push notification bell

3. After clicking on the bell, click on ‘unsubscribe’ in the message that appears.

Unsubscribe from push notifications

You should no longer receive notifications in this browser on this particular device.

However, if you’ve subscribed using other browsers or devices, you’ll need to repeat these steps on those devices / browsers too.

Push notifications